Vad kommer efter Corona

”Vad kommer efter coronan? 

I Sverige har regeringen begärt en snabbutredning om en grundlagsändring för att vid nästa pandemi, utan att riksdagen måste godkänna detta, kunna utlysa lockdown och tvångskarantän mm 
​​Under tiden pågår något ännu värre inom EU. 
Jag fick följande info från Tyskland om den tyske advokaten Dr. Brigitte Rohrig, som bl a bevakar tyska och europeisk (politisk) hälsorätt. 
Hon skriver med följande rubriksättning: 

⚠️VARNING⚠️ 

VAD SOM KOMMER… 
Efter den 30 juni 2022: 
Europarådet har ändrat resolution 2361 och har inte längre några invändningar mot OBLIGATORISK VACCINATION.

Från den 1 juli 2022 kan EU tillkännage ”lagstiftningen” för de obligatoriska EU-covid-19-certifikaten, som tar bort alla dina friheter om du inte har ett QR Covid-certifikat. Om en majoritet av medlemsländerna säger ja kommer TVÅNGSVACCINATIONEN att införas! 

I slutet av 2022/2023 kommer det att finnas en digital valuta. 

EU tar fram ett digitalt ID för varje EU-medborgare utan samråd. Ta en titt på My Government eller My UWN. 

Bankomater kommer att ersättas av QR-kod-Bankomaten inom en snar framtid. Belgien och Frankrike håller redan på att installera dem fullt ut. 

Utan dessa integrerade QR-kodmaskiner kan kontanter inte längre tas ut från banker och/eller någon annanstans.

EU siktar på att helt fasa ut kontanter inom 1,5 år. Alla dina digitala betalningar är då helt spårbara. 

EU/”nederländska regeringen” förbereder en CO2-klimatskyddskvot för varje medborgare! 

Förbrukar du för mycket gas eller annan energi så får du inte köra bil på en vecka, dina resemöjligheter begränsas och så vidare. 

EU berövar permanent all din kroppsliga/fysiska integritet! Big Pharma /EU har redan tillgång till din kropp! 
Och det är ingen myt! Ett patent om detta lämnades in av Big Pharma den 28 mars 2021. 

SÅ OM VI INTE NU SNABBT REAGERAR MOT DETTA WEF-KRIMINALITET kan vi komma att inom 2 år bli inlåsta i EU/Nederländernas digitala koncentrationsläger, oavsett om du är vaccinerad eller inte! !

Ovanstående är baserat på originalkällor och dokument från EU, Europarådet, den holländska regeringen, WEF, WHO och Big Pharma…. 
Så långt den tyska advokaten. 

Jag har inte kontrollerat källorna till vad jag ovan skrivit men finner detta så trovärdigt från denna advokat så att jag släpper ut denna info. Redan nu har man i Kanada spärrat bankkonton för flera som protesterat mot den där förda covidpolitiken. I Tyskland har jag tredjehands information att även där har man spärrat kreditkort och bankkonton hos medicinska kunniga personer som kritiserat den tyska covudpolitiken.
Risken med den grundlagsändring som den svenska regeringen vill (tillsammans med riksdagens övriga partier?) göra är att den begrönsas inte bara till en pandemi utan även till ”terrorister”. Det kan hända att du eller jag bedöms som ”terrorister” om myndigheten får för sig att vi hotar rikets säkerhet med våra åsikter mot ex förd covidpolitik. Terroriststämpeln drabbar fler och fler som protesterar motverkar vaccinationsplikt. Ännu är vi förskonade från detta hör i Sverige.
Kom inte ihåg att jag skrev här 2019 att detta med Covid-19 handlar om makt, pengar och politik! Det blev faktiskt värre än vad jag hade föreställt mig.
Här i Sverige lever de flesta vidare helt aningslöst, litar på regeringen och ser inte att bakom våra politiker pågår ett totalitärt maktspel.
Inte bara EU, utan även WHO tar fram förslag till ”tvångsåtgärder” som alla medlemsländer ska tvingas följa. Måtte Sverige vägra skriva under sådana förordningar